Online

CONSENTIMENT INEQUÍVOC PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

D'acord amb el REGLAMENT UE 2016/679 RELATIU A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES FÍSIQUES PEL QUE FA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I A LA LLIURE CIRCULACIÓ D'AQUESTES DADES I LA LLEI 3/2018 DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DE DRETS DIGITALS; demanem recaptar el consentiment per al tractament de les seves dades personals. 

Li recordem que les dades de caràcter personal que vostè ens facilita o ens ha facilitat amb anterioritat, estan incloses o s'inclouran en un registre de titularitat de JAVALAMBRE INVESTMENTS, S.L., amb la finalitat de: realització d'activitats esportives i classes de barré 

La causa que legitima aquest tractament de dades és el seu consentiment en signar aquest document. Les categories de dades personals tractades són dades fiscals i dades bancàries. 

Les dades seran comunicades a: Organismes públics, Bancs, Caixes d'estalvi, Caixes rurals i determinades entitats privades: COLOMER I ASSOCIATS ASSESSORS D'EMPRESA, S.L., SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A., , amb la finalitat de prestar serveis d'entitats privades que presten els serveis d'assessorament laboral, fiscal i comptable respectivament. Les dades no seran transmeses a tercers llevat d' autorització expressa o obligació legal. 

Si està d' acord amb el tractament que JAVALAMBRE INVESTMENTS, S.L., pretén realitzar sobre les seves dades personals marqui les següents caselles: 

Accepto el tractament de les meves dades personals amb la finalitat descrita així com la seva transmissió als destinataris indicats 

Accepto el tractament de les meves dades personals amb la finalitat de procedir a l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic, telèfon o WhatsApp relatives als serveis que presta JAVALAMBRE INVESTMENTS, S.L., així com altres notícies en el sector que puguin ser d'interès. 

En compliment dels articles 12, 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679) i 11 la llei 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals; relatius a la Transparència de la informació, li comuniquem que ens comprometem a garantir la privacitat de les seves dades personals i a proporcionar-li quanta informació ens demani en base a aquests articles. 

 

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació professional o 

durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. 

Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), limitació en el tractament, portabilitat i oposició que li atorga l'actual legislació vigent sol·licitant-ho a través d'una sol·licitud acompanyada de la fotocòpia del seu DNI en la següent adreça: C/ AYALA, 71 LOCAL IZQ, 28001, MADRID (MADRID), o a través de l'adreça de correu electrònic:  [email protected]